Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +352 28 11 33 00
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr B 89/1
Betreft Schorsende werking van intern beroep - F. Pollefeys
Effet suspensif du recours interne - F. Pollefeys
Nat. Rechter
Inzake Rechtsbescherming van het personeel - Benelux Economische Unie
Datum arrest 12-06-1989
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 12-06-1989
conclusie van de advocaat-generaal NL 10-05-1989
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR