Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +352 28 11 33 00
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr B 85/2
Betreft Inhouding voor de pensioenen zoals bij de Belgische Staat - W. Raemakers, A. Thier en H. Vandergote
Augmentation de la retenue en vue des pensions à la suite d'une même mesure à l'Etat belge - W. Raemakers, A. Thier en H. Vandergoten
Nat. Rechter
Inzake Rechtsbescherming van het personeel - Benelux Economische Unie
Datum arrest 08-12-1986
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 08-12-1986
conclusie van de advocaat-generaal NL 19-06-1986
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR