1, Rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxemburg
Tel: + 352 28 11 33 30
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr B 85/1
Betreft Beschikking tot doorhaling - G.J.A. Steenbergen
Nat. Rechter
Inzake Rechtsbescherming van het personeel - Benelux-bureaus te 's-Gravenhage
Datum arrest 28-01-1986
 
Titel van het document Taal Datum arrest
beschikking tot doorhaling NL 28-01-1986
conclusie van de advocaat-generaal NL 10-01-1986
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR