Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +352 28 11 33 00
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr B 84/51
Betreft Binding met de algemene salarisherzieningen in Nederland - P. Rome en E. Simon, J. Prohn
Liaison avec les adaptations générales des traitements des agents de l'Etat néerlandais - P. Rome en E. Simon, J. Prohn
Nat. Rechter
Inzake Rechtsbescherming van het personeel - Benelux-bureaus te 's-Gravenhage
Datum arrest 28-01-1986
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 28-01-1986
conclusie van de advocaat-generaal NL 22-10-1985
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR