Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +352 28 11 33 00
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr B 84/1
Betreft Binding met de algemene salarisherzieningen in Nederland - G.F.A. Abrams c.s. en A. Bailly c.s.
Liaison avec les adaptations générales des traitements des agents de l'Etat néerlandais - G.F.A. Abrams c.s. en A. Bailly c.s.
Nat. Rechter
Inzake Rechtsbescherming van het personeel - Benelux-bureaus te 's-Gravenhage
Datum arrest 28-05-1985
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 28-05-1985
conclusie van de advocaat-generaal NL 13-03-1985
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR