Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +352 28 11 33 00
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr B 82/1
Betreft Belgische bedrijfsvoorheffing; toepasselijk belastingstelsel - A. Thier, F. Pollefeys, L. Van de Gucht, M.H. Dereymaker, P. Van Geldere en W. Raemakers (interveniŽnt)
Retenue du prťcompte professionnel belge; rťgime fiscal applicable - A. Thier, F. Pollefeys, L. Van de Gucht, M.H. Dereymaker, P. Van Geldere en W. Raemakers (interveniŽnt)
Nat. Rechter
Inzake Rechtsbescherming van het personeel - Benelux Economische Unie
Datum arrest 20-05-1983
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 20-05-1983
conclusie van de advocaat-generaal NL 08-04-1983
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR