Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +352 28 11 33 00
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 06/4
Betreft Ondeo Nalco / MichelCompany
Nat. Rechter Hoge Raad
Inzake Merken - eenvormige Beneluxwet op de merken
Datum arrest 11-02-2008
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 11-02-2008
conclusie van de advocaat-generaal NL 05-06-2007
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR