Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +352 28 11 33 00
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 06/1
Betreft Mora-Unilever / Lévèrdo
Nat. Rechter Hof Brussel
Inzake Merken - eenvormige Beneluxwet op de merken
Datum arrest 16-10-2006
 
Titel van het document Taal Datum arrest
beschikking tot doorhaling NL 16-10-2006
conclusie van de advocaat-generaal NL 16-08-2006
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR