Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 06/1
Betreft Mora-Unilever / Lévèrdo
Nat. Rechter Hof Brussel
Inzake Merken - eenvormige Beneluxwet op de merken
Datum arrest 16-10-2006
 
Titel van het document Taal Datum arrest
beschikking tot doorhaling NL 16-10-2006
conclusie van de advocaat-generaal NL 16-08-2006
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR