1, Rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxemburg
Tel: + 352 28 11 33 30
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 05/2
Betreft D'Ieteren / BBM (Shop & Service)
Nat. Rechter Appel Bruxelles
Inzake Merken - eenvormige Beneluxwet op de merken
Datum arrest 29-06-2006
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 29-06-2006
conclusie van de advocaat-generaal NL 24-01-2006
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR