Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 04/2
Betreft O.M. / Nijs
Nat. Rechter 1e aanleg Antwerpen
Inzake Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - gemeenschappelijke bepalingen
Datum arrest 30-06-2005
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 30-06-2005
conclusie van de advocaat-generaal NL 29-10-2004
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR