Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +352 28 11 33 00
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 97/2
Betreft Greenib Car / Autobedrijf J. Aaltink
Nat. Rechter Hof Arnhem
Inzake Dwangsom - eenvormige Beneluxwet
Datum arrest 25-05-1999
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 25-05-1999
conclusie van de advocaat-generaal NL 30-10-1998
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR