Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 96/5
Betreft Bank-enVerzekeringswezen / Waarborgf.
Nat. Rechter 1e Aanleg Antwerpen
Inzake Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - gemeenschappelijke bepalingen
Datum arrest 18-06-1998
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 18-06-1998
conclusie van de advocaat-generaal NL 19-09-1997
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar curia@benelux.be
NL + FR