1, Rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxemburg
Tel: + 352 28 11 33 30
www.courbeneluxhof.int

 

Consultatie van de arresten en conclusies

Rolnr A 96/1
Betreft Bevier / Gebr. Martens
Nat. Rechter Hoge Raad
Inzake Dwangsom - eenvormige Beneluxwet
Datum arrest 12-05-1997
 
Titel van het document Taal Datum arrest
arrest NL 12-05-1997
conclusie van de advocaat-generaal NL 28-08-1996
Mochten er problemen zijn met het bekijken van de documenten van deze rechtszaak, stuur dan een mail naar info@courbeneluxhof.int
NL + FR