Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 
       
 
Nieuwsbericht

Nieuwe bevoegdheden

 

Bij protocol van 15 oktober 2012 werden nieuwe bevoegdheden toegekend aan het Benelux-Gerechtshof en kwamen de Beneluxlanden overeen om de zetel van het Benelux-Gerechtshof te verplaatsen van Brussel naar Luxemburg.

In december 2021 heeft het Comité van Ministers ook besloten dat de griffie van het Beneluxhof verplaatst wordt naar Luxemburg. Omdat dit vanzelfsprekend de nodige voorbereidingen op organisatorisch, juridisch en personeel vlak vraagt is een overgangsperiode afgesproken die tot 30 juni 2023 duurt. Op die datum dient de griffie in Luxemburg volledig operationeel te zijn.